تیم ما

آقای تموجین کیخسرو شاهرخ
جراح
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
آقای سامان مستشاری
متخصص امراض پوست
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
آقای محمدرضا سعادت
متخصص اطفال
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
آقای محمدرضا غراب( مدیرفروش)
متخصص قلب
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
خانم ترنم غراب (کارشناس بازرگانی )
خانم ثمین امین (کارشناس بخش قلبی عروقی)
پرتوشناس
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
خانم سحر جزایری (کارشناس بخش بیوپسی)
خانم نیلوفر فلفلی (کارشناس بخش پریفرال وسکولار)
تحلیلگر
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.